Om BE Värme & Sanitet

BE Värme & Sanitet är ett familjeägt företag som startads 1991 av Berndt o Margit Ekström tillsammans med sönerna Anders och Mats. Idag jobbar Anders som VD och hans fru Lotta med ekonomin, sonen Viktor jobbar som rörmontör i företaget. Vi har under flera år lyckats hålla god ekonomi vi innehar sedan 2004 trippel A.

Vi har kontoret i Järfälla men har jobb i i hela Stor-Stockholm. Idag har vi 9st rörmontörer som jobbar. De flesta av våra montörer har flera års erfarenhet i branschen och är väldigt yrkeskunniga några innehar licens i svetsning, företaget har företagslicens i svetsning.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att utföra våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att varje kund blir nöjd och vi får förtroende att utföra nästa jobb.

Detta gör vi genom:

 • Genom noggrann planering och bra organisation på våra arbetsplatser med bland annat genomarbetande ordningsregler, upprättande kvalitetssäkring samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början och i rätt tid utan risker.
 • Följa gällande lagar, avtal och gjorda överenskommelser.
 • Ansvara för att arbetet utförs enligt egenkotroll.
quality
miljopolicy

Miljöpolicy

Vi strävar efter att ha en helhetssyn i vårt miljöarbete och så långt vi kan påverka utföra miljöanpassande installationer.

Detta gör vi genom:

 • Med utgångspunkt från tillämpliga lagar och förordningar skall vi ständigt arbeta för att uppnå målsättningar.
 • Vi ska genom ökad återvinning arbeta för ett renare kretslopp syftande til att minimera de negativa effekter vår verksamhet kan ha på miljön.
 • I samverkan med företagets miljömedvetna leverantörer välja de produkter som leder till minskad miljöpåverkan.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö arbetet vid BE Värme & Sanitet AB ska bedrivas i förebyggande syfte för att skapa en säker och stimulerande arbetsmiljö för att minska risken för att arbetsskador och ohälsa uppstår. Arbetet omfattar såväl den fysiska som psykosociala miljön och ska ingå som en naturlig del i verksamheten.

Detta gör vi genom:

 • Arbetsklimatet präglas av delaktighet och samverkan med öppen kommunikation om verksamheten och dess mål.
 • Arbetsgivaren har ansvar för att det finns resurser och möjligheter för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Varje medarbetares erfarenhet, kompetens och engagemang tas tillvara på ett för verksamheten konstruktivt sätt.
 • Alla erbjuds kontinuerlig friskvård för att förebygga belastningsskador.
 • Riskbedömning görs för Heta arbeten och Asbest mm.
 • Företaget har avtal med Företagshälsovården Järfälla Hälsan AB.
 • Ergonomiutbildning
 • Medarbetarsamtal
 • Skyddsronder
 • Kränkande särbehandling och/eller diskriminering får ej förekomma. Alla har ett gemensamt ansvar att uppmärksamma och informera arbetsledningen om negativa förhållanden.
 • Arbetsplatsen hålls drogfri.
 • Rehabiliteringsbehov ska klarläggas på ett så tidigt stadium som möjligt.
workplace
Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha en offert kontakta oss

Not readable? Change text.